Thiết Bị Camera

Camera Mắt Thần BUL1.0

BUL 1.0 (1)

Camera Mắt Thần BUL2.0

BUL 2.0

Camera Mắt Thần DOM2.0

DOM 2.0 (1)

Camera Mắt Thần PTZ 2.0

PTZ 2.0

Camera Mắt Thần PTZ 4K

PTZ 4K

Camera Mắt Thần PTZ 5.0

PTZ 5.0

Camera giám sát wifi ZKTECO C5CP2

C5CP2
7,079,000 đ

Camera giám sát ZKTECO C9AP

C9AP
4,036,000 đ

Camera an ninh thông minh ZKTECO C5BP

C5BP
2,794,000 đ

Camera an ninh thông minh ZKTECO C4DS

C4DS
4,098,000 đ

Camera thông minh ZKTECO C7C4

C7C4
8,321,000 đ

Camera giám sát wifi Zkteco C2G2

C2G
Scroll to Top